Кошумча маалымат алуу үчүн кайрылуу дареги:
720017 Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Коёнкөзов көчөсү, 4
Тел: + 996 312 986 707
Эл.почта: info-cgp@ewmi-kg.org
Facebook