Пайда болгон муктаждык жана талапкердин сунуштаган жоопторунун негизинде ББП "Азыр Аракеттен" Гранттарын ЖКУлар, ЖКУ шериктештиктери жана жарандык демилгелүү топтордун күтүлбөгөн жерден түзүлгөн кырдаал жана маанилүү саясий, экономикалык жана социалдык өзгөрүүлөргө жооп иретинде сунушталган стратегиялык жана тапкычтык эдвокаси демилгелерин колдоо үчүн алты айлык мөөнөттөн баштап берет. Бул гранттар жаңы мыйзам же мамлекеттик программаларга, өкмөт же жеке сектор институттары тарабынан адам укуктары бузулган шарттарга же башка маанилүү маселелерге жооп кайтаруу максатында берилет.

Грант алуучулар

Аялдардын Бирикмеси Коомдук Фонду "ЖАК Кумтөр Голд Компанинин өлкөдө жумушчу орундарды түзүү жана жакырчылыкты жеңүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн (КРӨ) 2013-жылдын 26-февралында кабыл алынган "Демөөрчүлүктү оптималдаштыруу" 100-Буйругунун аткарылышын көзөмөлдөө максатында "Төмөнкү пайыз менен насыя алуу мүмкүнчүлүгүн жайылтуу" деген аталыштагы долбоорду ишке ашырды. Буйрук КРӨнүн 2012-жылдын 12-апрелинде кабыл алынган "Жумушчу орундарын түзүү жана жакырчылыкты кыскартуу" 240-буйругун көзөмөлдөйт. ББП гранты Аялдардын Бирикмеси КФга төмөн пайыздуу насыяларды алуу боюнча маалымат топтоп, топтолгон маалыматты медиа, жарандарга жана өкмөткө сунуштоого, банк башкармалыгы менен иштешүү жана өкмөт аркылуу банк Буйруктун максатына ылайык иштеп жаткандыгын көзөмөлдөөгө шарт түздү.