ББП Өкмөттүн эксперттик топтордун кызматтарын колдонууга кызыкчылыгын арттыруу максатында Мамлекеттик саясатты колдоо гранттары аркылуу мамлекеттик саясатты жогорку сапатта изилдөө ишин колдойт. ББП эксперттик топтор жана мамлекеттик кызматкерлер ортосунда азыркыдан жакшыраак иштешүүнү колдойт жана мамлекеттик кызматкерлерди келечекте саясий демилгелерди иштеп чыгууда эксперттик топтор жана ЖКУлардан жардам алуу максатында кайрылууга чакырат.