Университеттер Консорциумунун Бишкек шаарындагы жана аймактардагы Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу (КЭУБ) курстарын жана окууларын тааныштырган мүчөлөрүн колдоо максатында, ББП КЭУБка тиешеси бар демилгелерди жана Университеттер консорциуму аркылуу КЭУБ курстары чоң кишилерге кандайча сунушталышы мүмкүн экендигин иликтеген долбоорлорду колдоо үчүн атаандаштыктын негизинде кичи гранттарды берет. Гранттар факультет жана администраторлорго адистештирилген тренингдерди өткөрүүгө, Орто Азия, Борбордук жана Чыгыш Европадан (БЧE) жана Жаңы Көзкарандысыз Мамлекеттер (ЖКМ) жана башка мамлекеттерден келген профессорлорго; КЭУБ окуу планын жана академиялык пландарды тузүүгө байланыштуу чыгымдарды жабууга; публикация жана окуу китептерин, кейс стадилерди (ЖКУлардын тажрыйбасынын негизинде жазылгандар дагы) которууга, КЭУБ үчүн онлайн ресурстарга; КЭУБка тиешеси бар жайкы мектептер; жана КЭУБ боюнча студенттик кызматтарды жана программанын бүтүрүүчүлөр тармагын колдоочу демилгелерге сарпталат.