Жарандардын Катышуу Гранттары (ЖКГ) ЖКУларды күчтүү жарандыктын жактоочулары катары күчтөндүрүүгө багытталган. ЖКГ Сунуштары жаңы жана регионалдык ЖКУларга, ошондой эле ББПнын башка компоненттерине (социалдык тапшырык сыяктуу) колдоо көрсөтүүнү приоритет катары көрөт. Тажрыйбалуу Бишкекте иштеген ЖКУлар дагыуникалдуу жана өлкөнүн масштабында таасир берчү демилгелерди ишке ашырууда ЖКГнын колдоосуна ээ боло алат. Суб-грант алуучулар жарандардын катышуусун колдонуу инновациялык жана чыгармачыл жолдор аркылуу жакшыртылган реформалардын негизинде сунуштоого шыктандырылат. Реформалар жарандардын кызыкчылыктарына тиешеси бар, бирок алар менен чектелбеген коррупцияны жоюу жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө ачык-айкындуулукту жакшыртуу; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн (КРӨ) экономикалык өнүгүү, жерге, сууга, саламаттыкты сактоо кызматтарына, билим берүү, социалдык коргоо же башка маанилүү мамлекеттик баалуулук же кызматтарга болгон тең укуктуулук, стратегияларынын аткарылышын көзөмөлдөө юридикалык чечим кабыл алууну көзөмөлдөө жана адам укуктарынын мамлекеттик өкүлдөр тарабынын бузулушу жана адилеттүүлүккө жол ачуу; КРӨнүн анти-траффик программаларын көзөмөлдөө жана жабырланбагандарды колдоону адвокациялоо; массалык маалымат каражаттарынын эркиндигин алга сүрөө; курчап турган чөйрөнү жакшыртуу жана коргоо; жана криминалдык тармактардын таасирине же этникалык экстремисттик топтордун өкмөткө жана мыйзамга каршы иштөөсүн токтотууну жактоо стратегияларына багытталат.

Грант алуучулар

"Атуул" Коомдук Бирикмеси, "Каракол шаарындагы Ирригациялык Тармагын Биргелешип реконструкциялоо" аталышындагы грант долбоору аркылуу Каракол шаарынын өкмөтүнө шаардын ирригациялык системасын реабилитациядан өткөрүүнүн жаңы саясатын иштеп чыгуу, кабыл алуу жана ишке ашырууда колдоо көрсөтөт. Каракол тургундары учурда таза сууну сугат иштеринде колдонгондуктан ичүүчү сууда жетишсиздик пайда болду. "Атуул" КБ өкмөттүн колдоосуна ээ болуудан сырткары жаңы система жана саясатты көзөмөлдөөнүн туруктуу жаңы механизми боюнча коомчулуктун кеңири колдоосуна ээ болууну максат кылат. ББП устатынын кеңеши менен долбоор бардык стейкхолдерлерди жана алардын жоопкерчиликтерин аныктап, ушул күздө Каракол Шаардык Кеңеши кабыл алып, бекитүүчү жаңылантуу стратегиясын иштеп чыкты. Кошумча маалымат алуу үчүн www.atuul.kg веб-сайтына киргиле жана www.facebook.com/Atuul фейсбук баракчасын карагыла.

"Диланар" Коомдук Бирикмеси "Жарандардын өкүлдөрүнөн турган Бюджеттик Топ (БТ) түзүү жана учурдагы бюджеттин анализин, келечектеги бюджеттин киреше жана анализин өткөрүү" деген аталыштагы долбоорду ишке ашырып жатат. Долбоор алкагында Талас областынын Ак-Дөбө айыл округунда Коомдук Бюджет Тобу түзүлдү. Топ жалпы коомчулуктун атынан салык төлөөчүлөр бюджетти түзүүдө катышы болоорун жана учурдагы бюджет менен келечектеги бюджеттердин киреше, чыгашаларын көзөмөлдөө, чечим кабыл алуу процессине коомчулуктун катышуусун камсыздайт.

"Элсен" Коомдук Фонду "Электр жарыгын колдонуу укуктарын коргоо жана алга сүрөө максатында Новопокровка айылын мобилизациялоо" деген аталыштагы долбоорду ишке ашырып жатат.Новопокровка конуш болуп 2005-жылы уюушулган. Жергиликтүү бийликтер жерди коллонуу чечимин чыгарып берген, бирок берилген аймак юридикалык жактан бир дагы шаарга тиешеси болбогондуктан агын суу, жолдор, электр жарыгын колдонуу үчүн керектүү инфраструктураны колдонуу укугуна ээ эмес.Долбоордун максаты-бул Новопокровка конушуна электр жарыгын алып баруу.

"Эргене" Коомдук Фонду "Рак оорусуна чалдыккан бейтаптарга саламаттыкты сактоо кызматтарын колдонуу укугун жакшыртуу" деген аталыштагы долбоорду ишке ашырып жатат, долбоор рак оорулуу бейтаптары оорусунун өрчүү деңгээлине карабастан салматтыкты коргоо кызматтарын колдонууну жакшыртууну максат кылат. "Эргене" КФ мыйзам каражаттарын колдонуп №83-Рак оорусу тууралуу Мыйзамдын аткарылышын, коррупцияны токтотуп, саламаттыкты сактоо системасында онкологиялык кызматтарды аткарууда ачык айкындыкты алып келүү үчүн күрөшүп келе жатат. Кошумча маалымат алуу үчүн www.ergene.org.kg жана Фейсбук баракчага https://www.facebook.com/pf.ergene кириңиздер.

"Форвард" коомдук уюму "Ак-Тилек базарындагы шарттарды жакшыртуу" деген аталыштагы долбоорду ишке ашырып жатат, долбоордун максаты 22 жыл мурун ачылган жана Ысык-Көл облусундагы эң чоң базарлардын бири - "Ак-Тилек" базарындагы санитардык шарттарды жакшыртуу. Базар жеке менчикте, базар ээси сатуучулардан ижара акысын алат. "Форвард" КУ коомчулуктун кызыкчылыгын коргоп, өкмөттүк уюмдарга саламаттык, гигиена, өрт коопсуздугу сыяктуу иштерде жаңылыктарды киргизүү үчүн кысым көрсөттү. Натыйжада "Форвард" КУ Жумушчу Топ түздү, ал топ иш планын иштеп чыгып, иш пландын аткарылышын көзөмөлдөөчү Кеңешчи Топту түздү.

Ноокат жарандык демилгелерди колдоо борбору "Жергиликтүү шайлоочуларды жана жергиликтүү бюджеттин тиешелүү секторуна кошкон салым үлүштөрүнө жараша калыстык менен өкүлдөрдү шайлоо аркылуу демилгелүү топ (ДТ) негиздөө" деген аталыштагы долбоорду ишке ашырып жатат. Долбоор үч Демилгелүү Топ түзүү аркылуу 2014-жылдын жергиликтүү бюджетин колдонуу боюнча чечимдерди кабыл алууда коомчулуктун катышуусун камсыздоочу механизмди иштеп чыгууну демилгеледи. Ар бир ДТ Ноокат районундагы 9 айылды бириктирген үч айыл округда (үч айылда иштөөчү жергиликтүү башкаруу органы) иштеди. Демилгелүү топтор жергиликтүү бюджеттин жергиликтүү шайлоочулардын жергиликтүү бюджетке кошкон салымына жараша калыстык жана адилеттүүлүк менен бөлүштүрүлүшүн камсыздады. Демилгелүү топ учурдагы бюджет чыгымдарын көзөмөлдөдү жана жарандардын атынан келечектеги бюджеттин калыс болушун камсыздады.