Маалымат баракчалары биргелешип башкаруу программасы жана анын негизги төрт багыты: мамлекеттик социалдык тапшырык, укук үстөмдүгүн күчөтүү, жарандык коом уюмдарынын потенциалын өнүктүрүү, жана грант программалары тууралуу маалыматты чагылдырат.

Биргелешип башкаруу программасына сереп салуу

Биргелешип башкаруу программасы тууралуу маалымат баракчасы программанын негизги максаттарына жана компоненттерине сереп салуу мүмкүнчүлүгүн берет.

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 293 Kb Документти жүктөө

 

Гендерлик теңчиликти колдоо жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 

USAIDдин Биргелешип башкаруу программасы (ББП), БУУ-Аялдар жана БУУнун Өнүктүрүу программасынын (ПРООН) гендерлик суроолор боюнча программасы менен тыгыз кызматташтыкта, Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында гендерлик теңчиликке жетүү жана аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү планынын алкагындагы бир канча иш-аракеттерди колдоо аркылуу, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө 2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында гендерлик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планын ишке ашырууга көмөк көрсөтүүдө.

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 308 Kb Документти жуктөө

 

Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу жаатында инновацияларды киргизүү

Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу тууралуу маалымат баракчасында Кыргыз Республикасындагы негизги университеттерде коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу боюнча окутуу программасын жана курсун иштеп чыгуу, ошондой эле үзгүлтүксүз билим алуу жана академиялык даражаларды жогорулатуу үстүндө биргеликте иш алып барган ББПнын негизги өнөктөштөрү жана алдыга коюлган максаттар тууралуу маалымат чагылдырылат.

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 375 Kb Документти жуктөө

 

Жарандык коом уюмдарынын потенциалын өнүктүрүү

  

Жарандык коом уюмдарынын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу тууралуу маалымат баракчалары ББПнын жарандык коом уюмдарынын өнүгүүсүн илгерилетүү стратегиясы жөнүндө    маалымат камтыйт. Биргелешип башкаруу программасы (ББП) жарандык коом уюмдарынын  жөндөмдүүлүгүн күчөтүүгө атайы уюмду жеке балоодон өткөзүү, анын ичинде ЖКУну    профилдөө, диагностикалоо, ошондой эле тренинг өткөзүү жана кенеш берүү аркылуу жардам берет.

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 295 Kb Документти жүктөө

 

Жергиликтүү башкаруу жана мамлекеттик органдарына көзөмөл жүргүзүүгө жарандардын катышуусун жогорулатуу

Жарандардын жергиликтүү башкаруу жана мамлекеттик органдарына көзөмөл жүргүзүүгө катышуусун жогорулатуу тууралуу маалымат баракчасы, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик саясаттарын жана иш аракеттерин жакшыртууга, адилеттүү жана демократия негиздерине ылайык коомдук байлыктарды илгерилетүүгө жана бардык жарандар үчүн адам укуктарын гарантиялоого багытталган эдвокаси иш чараларына өбөлгө түзгөн ББПнын конкурстук гранттар программасы жөнүндө баяндайт.

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 297 Kb Документти жүктөө

 

Жарандык коом менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын ортосундагы эффективдүү кызматташтыкка көмөктөшүү

Коммерциялык эмес уюмдар аркылуу мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүгө түрткү берүү тууралуу маалымат баракчасында ББПнын эл аралык коммерциялык эмес укук борбору, мамлекеттик мекемелер жана жарандык коом уюмдары менен мамлекеттик социалдык тапшырык үчүн укуктук алкакты түзүү жаатында өнөктөштүгү жөнүндө баяндалат. Мындай укуктук алкак мамлекеттик жана жергиликтүү деңгээлдеги социалдык тапшырык мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачат жана Кыргызстандын жарандарына сапаттуу социалдык кызмат көрсөтүүгө өбөлгө түзөт.

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 303 Kb Документти жүктөө

 

Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгүн күчөтүү

Биргелешип башкаруу программасы Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгүн күчөтүү жана калктын аярлуу катмарларынын, анын ичинде үй-бүлөдөгү зордук-зомбулукка дуушар болгондордун, акыйкаттуулукка жетүү жана укуктук маалымат алуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин иш аракеттерин колдойт.

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 357 Kb Документти жүктөө