Маалымат бюллетендери үч айда бир чыгат жана ББПнын маанилүү иш аракеттерин жана иш чараларын чагылдырат.


"Бир багытта" аттуу маалымат бюллетенинин үчүнчү саны 2014-жылдын ноябрь айында чыккан. Анда программанын багыттары жана 2014-жылдын август, сентябрь, октябрь айларында жүзөгө ашырылган негизги иш аракет жана иш чаралары чагылдырылган.

PDF file, size: 890 Kb Документти жүктөө


"Бир багытта" аттуу маалымат бюллетенинин үчүнчү саны 2014-жылдын июль айында чыккан. Анда программанын багыттары жана 2014-жылдын май, июнь, июль айларында жүзөгө ашырылган негизги иш аракет жана иш чаралары чагылдырылган.

PDF file, size: 844 Kb Документти жүктөө


"Бир багытта" аттуу маалымат бюллетенинин экинчи саны 2014-жылдын апрель айында чыккан. Анда программанын багыттары жана 2014-жылдын январь айынан апрель айынын соңуна чейин жүзөгө ашырылган негизги иш аракет жана иш чаралары чагылдырылган.

PDF file, size: 385 Kb Документти жүктөө


 "Бир багытта" аттуу маалымат бюллетенинин биринчи саны 2014-жылдын январь айында жарыкка чыккан. Анда программа, мамлекеттик социалдык тапшырык, Кыргызстандагы коммерциялык эмес сектор ж.б. тууралуу маалымат камтылган.

PDF file, size: 1,34 Mb Документти жүктөө