Биргелешип башкаруу программасы (ББП) жалпысынан сот акыйкаттыгы системасы жана укуктун үстөмдүүлүгү жөнүндө калктын маалымдар болуусун жогорулатып, ошондой эле үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыктарын кошо алганда, калктын кыйла аялуу катмарлары үчүн сот адилеттигине жетүүнү кеңейтүүгө көмөктөшүү менен Кыргыз Республикасында укуктун үстөмдүүлүгүн илгерилетүүнүн үстүндө иштейт. ББПнын “Укуктун үстөмдүүлүгү” компоненти сот акыйкаттыгы системасын өнүктүрүүдө эл аралык уюмдардын жана башка институттардын жардамын эске алуу менен түзүлгөн жана ал жарандардын сот системасы жөнүндө маалымдар болуусун жогорулатууга жана демократиялык коомдо укуктун үстөмдүүлүгүнүн баалуулугун илгерилетүүгө жардам берүүнү уланта бермекчи.
 
2016-жылы ББП орто мектептердин окуучулары үчүн лекцияларды уюштуруп, ошондой эле коомдук талкууларды уюштуруп, кесипкөйлөрдүн жана кеңири коомчулуктун арасында медиа материалдарды жайылтуу менен сот системасынын ролун жана функцияларын түшүнүүнү жакшыртууга багытталган маалыматтык иш жүргүздү.
 
ББП жарандардын укуктун үстөмдүүлүгү жана адам укуктары жөнүндө түшүнүүсүн жакшыртуу, ошондой эле өздөрүнүн укуктарын коргоо жана сот акыйкаттыгына жетүү үчүн аларга учурдагы юридикалык механизмдерди колдонууга мүмкүнчүлүк берүү боюнча Юстиция министрлигинин күч-аракеттерин колдойт. ББП миссиясы өлкөдө укуктук маданиятты өнүктүрүүдө жана жарандарга укуктук жардам көрсөтүүдө камтылган эң негизги институттардын потенциалын жогорулатууга да жардам берет.
 
Бүгүнкү күндө ББП Юстиция министрлиги менен бирдикте калктын кыйла аялуу катмарын кошо алганда, жарандар үчүн акысыз укуктук жардамга жетүүнү кеңейтүү үчүн 14 иштеп жаткан борборго кошумча кылып Акысыз юридикалык жардам көрсөтүүнүн 10 борборун (АЮЖБ) ачты. ББП ошондой эле сот акыйкаттыгына жетүү жөнүндө коомчулуктун маалымдар болуусун жогорулатуу жана Юстиция министрлигинин, бүтүндөй республика боюнча иштеп жаткан АЮЖБнын потенциалын күчөтүүнү камсыз кылуу максатында улуттук деңгээлде иштөөнү уланта берет. АЮЖБнын иши жөнүндө кененирээк жана алар менен байланышуу маалыматтарын аймактык юстиция башкармалыктарынан, ошондой эле http://legalmap.gov.kg/ru/ жана/же www.minjust.gov.kg шилтемелери боюнча Юстиция министрлигинин юридикалык кызматтарды жеткирип берүүчүлөрдүн онлайн-картасынан алууга болот.
 
ББП төмөнкүдөй артыкчылыктуу багыттарда максаттуу багытталган жардам көрсөтүп жана кызматташууну кеңейтүүгө басым жасоо менен укуктун үстөмдүүлүгүн илгерилетүүгө умтулат:
 
- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборго 2018-2021-жылдар мезгилине стратегиялык иш-аракеттер планын ишке ашырууга көмөктөшүү;
- АЮЖБнын жана укуктук жардам көрсөтүүчү башка субъекттердин потенциалын күчөтүү;
- АЮЖБга мониторинг жүргүзүү системасын жакшыртуу боюнча Юстиция министрлигинин күч-аракеттерин колдоо;
- Юстиция министрлигинин жарандык коом уюмдары (ЖКУ) жана укуктук жардам көрсөтүүчү башка субъекттер менен өз ара аракеттенүү платформасын колдоо;
- сот адилеттигине жетүү боюнча маалыматтык өнөктүктөрдү иштеп чыгуу жана өткөрүү;
- укуктук жардам көрсөтүүгө ЖКУлар үчүн гранттарды бөлүп берүү.