2019-жылдын 18-сентябрында “Нуржолбер” КБсы мектептердин социалдык кызматкерлери жана директордун тарбия иштери боюнча орун басарлары үчүн бир күндүк семинар өткөрүп, анда адамдарды сатууга, эксплуатациялоого жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча иштелип чыккан окуу-усулдук модулдарды презентациялашты. Семинарга 9 пилоттук мектептин жана бир кесиптик лицейдин өкүлдөрү катышты, алар “Нуржолбер” КБсынын эки эксперти Нарын облусунун Ат-Башы, Нарын жана Ак-Талаа райондорундагы мектеп директорлору менен жолугушкандан кийин август айында тандалып алынган. Семинардын катышуучулары иштелип чыккан окуу-усулдук модулдарын талкуулашып, өздөрүнүн толуктоолорун жана тактоолорун сунуш кылышты.
2019-жылдын июнунан 2020-жылдын январына чейин “Нуржолбер” КБсы Ист-Вест Менеджмент Институту тарабынан ишке ашырылып жаткан Биргелешип башкаруу программасынын колдоосунда “Нарын облусунун жаштарынын арасында адамдарды сатуунун жана эксплуатациялоонун алдын алуу” долбоорун жүзөгө ашырууда. Долбоор Нарын облусунун үч пилоттук районундагы жалпы билим берүү мекемелеринде окуп жаткандардын кабардар болуусун жана укуктук аң-сезимин жогорулатуу аркылуу адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча көмөктөшүүгө багытталган.
 
Photo 1 All together nice memory photo DSC 0199 копия

Нарын облусунун Ат-Башы районундагы тогуз пилоттук мектептин социалдык кызматкерлери жана директорлордун орун басарлары Нарын облусунда жаштардын арасында адамдарды сатууга жана эксплуатациялоого каршы күрөшүү боюнча иштелип чыккан окуу модулдары менен таанышып чыгуу үчүн семинарга катышты.

Photo 2 At Bashensky seminar participants DSC 0084

Ат-Башы районунда семинардын катышуучулары суроолорун берип, өздөрүнүн толуктоолорун жана комментарийлерин сунуштоо үчүн адамдарды сатууга, эксплуатациялоого жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү боюнча окуу модулдары менен таанышып чыгышты.

Photo 3 Naryn seminar Sept 18 2019 DSC 0106

Нарын районунан келген семинардын катышуучулары адамдарды сатууга, эксплуатациялоого жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү боюнча окуу модулдары менен таанышып жана өздөрүнүн толуктоолорун жана комментарийлерин берүү үчүн суроолорду берип жатышат.

Photo 4 Seminar for social workers and deputy Narynskey district DSC 0099 копия

Тренер жалпы билим берүү мектептеринин окуучуларына тренингдерди өткөрүү үчүн максаттуу мектептердин социалдык кызматкерлери жана директордун орун басарлары менен кайра байланышып жана алардын толуктоолорун алуу максатында адамдарды сатууга, эксплуатациялоого жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча окуу-усулдук модулдарды презентациялоодо.