«Жарандык катышуу» коомдук фондунун техникалык колдоосунда Ист-Вест Менеджмент Институту тарабынан ишке ашырылган USAID тарабынан каржылануучу Биргелешип башкаруу боюнча программа (ББП) Бишкекте, Караколдо, Нарында, Ошто жана Таласта «Грантты алууга ийгиликтүү өтүнмөнү даярдоо» семинарларынын сериясын уюштурду. Бул семинарлар ББП үчүн өзүнүн уюштуруу маалыматтарын ыктыярдуу түрдө толтурган, ошондой эле ББП тарабынан уюштурулган диагностикадан/баа берүүдөн өткөн ЖКУлар үчүн Кыргыз Республикасынын бардык региондорунда өткөрүлүүдө. Жумушчу семинарлар жана диагностика ББПнын маалыматтар базасында каттоо процессин ыктыярдуу түрдө аяктаган жана өзүнүн уюштуруу жана кадрдык потенциалын күчөтүү үчүн кызыгуусун билдирген жана ББПнын колдоосун сураган уюмдар үчүн гана акысыз өткөрүлөт. Ушул кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн маалымат ББПнын төмөнкү веб-сайтында жайгаштырылган: http://www.ewmi-cgp.org/en/civil-society-support/cso-support.html жана төмөнкү шилтеме боюнча өтсө болот: http://cso-kg.org/.