2015-жылдын 3-4-июнунда Кыргыз Республикасында коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу боюнча (КЭУБ) университеттердин корсорциумунун мүчөсү болгон 11 университеттен келген 23 окутуучу USAID тарабынан каржылануучу Биргелешип башкаруу боюнча программанын колдоосунда уюштурулган кесиптик жактан өнүктүрүүнүн 5-семинарына (КӨС) активдүү катышты.

Ann Hopper-and-Irys Beybutova-IMG 1828

Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу (КЭУБ) боюнча Кыргызстандын университеттеринин консорциумунун координатору, Кыргыз улуттук университетинин эл аралык мамилелер факультетинин деканы Ырыс Бейбутова USAID/Кыргыз Республикасы, демократияны өнүктүрүү боюнча бөлүмдүн директору Энн Хопперди тааныштырды, ал куттуктоо сөзүн сүйлөп, КЭУБ боюнча курстар үчүн жумушчу программаны иштеп чыгуу жана ишке киргизүү үчүн өз ыктыяры менен берилип жана чыгармачылык менен иштеген университеттердин 18 окутуучусуна стипендия тапшырды.

USAID/Кыргыз Республикасы, демократияны өнүктүрүү боюнча бөлүмдүн директору Энн Хоппер куттуктоо сөзү менен чыгып, анда Кыргызстандын университеттеринде КЭУБ боюнча билим берүүнү илгерилетүүгө умтулууда КӨСкө катышуучу университеттердин окутуучуларынын командасында берилип иштөөнү, энтузиазмды жана эң мыкты ишти белгилеп кетти. Салтанат учурунда 18 профессор жана окутуучу КЭУБ боюнча жумушчу программаны иштеп чыгууда берилип иштегендиктери үчүн урмат-сыйга ээ болуп, аларга куттуктоо сөздөрү айтылды.

5-КӨС учурунда университеттердин окутуучулары "Коммерциялык эмес уюмдарда (КЭУ) финансылык менеджмент" жумушчу программасынын 3-курсун аякташты, КЭУБ боюнча курстарды окутууда өздөрүнүн тажрыйбасы жана жаңы методдору менен бөлүштү, ошондой эле КЭУБ боюнча колдо бар окуу китептерин жана электрондук форматтагы КЭУБ боюнча глоссарийлерди колдонуу мүмкүндүгүн талкуулашты. 2015-жылдын 2-майынан 30-майына чейин Грузия Республикасында USAID/ББП тарабынан уюштурулган КЭУБ боюнча стажировкадан өтүүнүн 2-программасына катышуучу беш стипендиат билим топтоп, жаңы тажрыйбага кызыгып Кыргызстанга кайтып келишти. Алар Грузиянын университеттериндеги өнөктөштөрүнө КЭУБ боюнча билим берүүнү илгерилетүүдөгү жаңы тенденциялар жана жасалган корутундулар менен бөлүштү, ошондой эле ЖКУну өнүктүрүүнүн өзгөчөлүгүн, КЭУБ боюнча билим берүүнү илгерилетүүдө алардын ролун жана жалпысынан коомдо ЖКУнун ролун белгилеп кетишти.

Беш стажер-стипендиат жумушчу программаларды жана КЭУБ боюнча курстарды окутууну иштеп чыгууда жаңы методикалар, ыкмалар менен бөлүшүү мүмкүндүгүн колдонушту, өздөрүнүн көз караштарын билдиришти жана соңку 18 айдын ичинде түзүлгөн КЭУБ боюнча университеттердин консорциумун жана КЭУБдун ресурстук борборлорун андан ары туруктуу өнүктүрүүнүн жана институтташтыруунун мүмкүн болгон варианттарын талкуулашты.

КЭУБ боюнча 2-ар жылдык конференцияга даярдык көрүү максатында КӨСтүн катышуучулары программаны талкуулашты жана жумушчу программаны андан ары иштеп чыгуу үчүн КЭУБ боюнча 4-окуу курсунун темасын аныкташты. 2015-жылдын сентябрында Университеттердин консорциумуна мүчө бир нече университет, анын ичинде Ош мамлекеттик университети, Баткен мамлекеттик университети жана Жалал-Абад мамлекеттик университети "КЭУда финансылык менеджмент" КЭУБ боюнча 3-курсун окутууну баштоону пландаштырууда. КЭУБ боюнча Университеттердин консорциуму алдыдагы 2015-2016-академикалык жылы "КЭУБга киришүү" КЭУБ боюнча 1-окуу курсун жана "Азыркы дүйнөдө коммерциялык эмес уюмдар (КЭУ)" темасы боюнча 2-курсту окутууну улантышат.

5-КӨСтүн катышуучулары ушул жылдын май-июнь айларында USAID/ББПнын финансылык колдоосунда М-Вектор компаниясы тарабынан жүргүзүлгөн "КЭУ азыркы дүйнөдө" деген экинчи курс боюнча студенттерди сурамжылоонун жыйынтыктары менен да таанышып чыгышты. Сурамжылоонун жыйынтыктары профессордук-окутуучу курамга объективдүү маалымат жана КЭУБдун 2-курсун окутуунун сапаты боюнча студенттердин пикирин берди. Профессорлор сурамжылоонун жыйынтыктары менен таанышып чыгып, жүргүзүлгөн сурамжылоонун натыйжасында алынган кайра байланышка жана сунуштамаларга ылайык КЭУБ боюнча курстарды өркүндөтүүнү уланта берүүнү сүйлөшүштү.

Irys-Beybutova-Letter-of-Gratitude-to-Ann-Hopper-IMG 1651

Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу (КЭУБ) боюнча Кыргызстандын университеттеринин консорциумунун координатору, Кыргыз улуттук университетинин эл аралык мамилелер факультетинин деканы Ырыс Бейбутова USAID/Кыргыз Республикасы, демократияны өнүктүрүү боюнча бөлүмдүн директору Энн Хопперге Университеттердин консорциумунун атынан КЭУБ боюнча Университеттердин консорциумуна мүчөлөрдү координациялоочу университет катары КУУнун ректорунун милдетин аткаруучу Усекеев кол койгон Ыраазычылык катын тапшырды, мында: "Кыргызстандын билим берүү чөйрөсүндө колдоо көрсөткөндүгү жана инновацияларды киргизгендиги, атап айтканда, өлкөнүн университеттерине "Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу" адистигин киргизгендиги үчүн" деп белгилеп кетти.

 

Ann-Hopper-remarks-stipend-award-ceremony-5th-PDW-June 4-2015-IMG 1806

USAID/Кыргыз Республикасы, демократияны өнүктүрүү боюнча бөлүмдүн директору Энн Хоппер КУУ, КЭУБдун Ресурстук борборунда кесиптик жактан өнүктүрүүнүн 5-семинарынын (КӨС) катышуучуларынын алдында куттуктоо сөзүн сүйлөөдө.

Ann awarding a stipend-IMG 1824

USAID/Кыргыз Республикасы, демократияны өнүктүрүү боюнча бөлүмдүн директору Энн Хоппер КУУнун доценти Гулайна Сыйдановага стипендия тапшырууда.

Solmorbek Umetov-got-stipend-from-Ann-IMG 1815

USAID/Кыргыз Республикасы, демократияны өнүктүрүү боюнча бөлүмдүн директору Энн Хоппер Жалал-Абад мамлекеттик университетинин доценти Салмоорбек Уметовго стипендия тапшырууда.

Ann awarding-Zina-Karaeva-IUK-for-website-FB-IMG 1818

USAID/Кыргыз Республикасы, демократияны өнүктүрүү боюнча бөлүмдүн директору Энн Хоппер филология илимдеринин доктору Зина Караевага стипендия тапшырууда, Кыргызстандын эл аралык университети.

Ann awards-stipend-to Chinara Ashimova-IMG 1823

USAID/Кыргыз Республикасы, демократияны өнүктүрүү боюнча бөлүмдүн директору Энн Хоппер Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Чинара Ашимовага стипендия тапшырууда.

NPM-Team-with Ann Hopper-IMG 1833

USAID/Кыргыз Республикасы, демократияны өнүктүрүү боюнча бөлүмдүн директору Энн Хоппердин стипендия түрүндө сыйлыктарды тапшыруу аземинен кийин кесиптик жактан өнүктүрүүнүн 5-семинарынын катышуучулары менен эстеликке түшкөн сүрөтү.

Baktygul-Ismailovaa-presentation-fellowship-IMG 1560

Ph.D., USAID ББПнын программаларын иштеп чыгуу боюнча адис Бактыгүл Исмаилова (солдон оңго) Грузиянын университеттеринде КЭУБ учурдагы тенденциялар боюнча презентация кылууда, Ош мамлекеттик университетинин доценти, бизнес жана башкаруу факультети, "Финансы жана насыя" кафедрасы Бактыгүл Максытова жана Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Чинара Ашимова.

Baktygul-Maksytova-tells-about-Georgian-CSOs-trends-development-4-fellows-IMG 1664

Ph.D., USAID ББПнын программаларын иштеп чыгуу боюнча адис Бактыгүл Исмаилова (солдон оңго), КУУнун окутуучусу Нуржамал Узакбаева, Ош мамлекеттик университетинин доценти, бизнес жана башкаруу факультети, "Финансы жана насыя" кафедрасы Бактыгүл Максытова Грузияда ЖКУлар жана аларды өнүктүрүү тенденциялары жөнүндө презентация кылууда, Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Чинара Ашимова.

Chinara-Ashimova-presentation-cultural-program-fellowship-IMG 1708

Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Чинара Ашимова Грузия Республикасында стажировкадан өтүп жаткан мезгилде маданий программа боюнча презентация кылууда, мында Тбилиси шаары өлкөнүн көз карандысыздыгын алган күндөн тартып ыкчам өнүгүп жаткандыгын белгилеп кетти.

Z-Kurmanov-telling-about-fellowship in Georgia-IMG 1787

Кыргыз-Россия Славян университетинин тарых илимдеринин доктору Зайнидин Курманов Грузия Республикасында саясий, экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүүнүн тенденцияларына баяндама жасады.