2016-жылдын 26-29-апрелинде экинчи инстанциянын, Жогорку соттун жана Конституциялык палатанын судьялары “Жүрүм-турумдун антикоррупциялык моделдерин калыптандыруу” программасы боюнча адистештирилген курска катышат. Программа жүрүм-турумдун антикоррупциялык моделдерин калыптандырууга, инсандык баалуулуктарга ылайык чечимдерди кабыл алууда укуктук баалуулуктарды илгерилетүүгө, укуктун үстөмдүүлүгүн белгилөөгө жардам берет.

Курс USAID жана DFID тарабынан каржылануучу Биргелешип башкаруу программасынын (ББП) алкагында Жогорку соттун Судьялардын окуу борборунун жана Кыргыз Республикасынын Антикоррупциялык иштиктүү кеңешинин биргелешкен күч-аракеттери менен уюштурулду.

Программа кайталангыс трансформациялык-лингвистикалык технологияларды, позитивдүү кадыр-баркты калыптандыруу технологияларын, ошондой эле стресс учурларында өзүн башкаруу каражаттарын жана методдорун, кырдаалга толук киришүүнү жана кырдаалдык талдоо жүргүзүүнү, ар кандай көнүгүүлөрдү жана психотехниканы аткарууну камтыйт.

Коррупцияга чыдамсыздык ар бир адам өзүнүн ордунда кадыр-баркы, бедели менен баалана баштаганда калыптана баштайт. Сот системасын реформалоонун ийгилиги үчүн сот системасында иштегендердин бардыгынын жана ар биринин инсандык үлгүсүн жана инсандык жүрүм-турумун аңдап түшүнүү, айрыкча судьялык корпус тарабынан өзүңдүн ролуңду ушундай аңдап түшүнүү абдан маанилүү.

  

Training of judges Mark Grubb and the participants IMG 2560

Судьялардын окуу борборунун директору Жылдыз Кожокматова, USAIDдин Биргелешип башкаруу программасынын директору Марк Грабб, КР Антикоррупциялык иштиктүү кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканова “Жүрүм-турумдун антикоррупциялык моделдерин калыптандыруу” семинарынын ачылышынан кийин

  

Training of judges all participants IMG 2560

Экинчи инстанциянын, Жогорку соттун жана Конституциялык палатанын 20дан ашык судьясы КР Жогорку сотунун алдындагы Судьялардын окуу борборунда “Жүрүм-турумдун антикоррупциялык моделдерин калыптандыруу” программасы боюнча адистештирилген курстун ачылышы мезгилинде

  

Training of judges members of the training IMG 2560

КР Жогорку сотунун алдындагы Судьялардын окуу борборунун директору Жылдыз Кожокматова, USAIDдин Биргелешип башкаруу программасынын директору Марк Грабб, өнүктүрүү боюнча тренер, бизнес бизнес тренер жана коучер Татьяна Калчаева, КР Антикоррупциялык иштиктүү кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканова “Жүрүм-турумдун антикоррупциялык моделдерин калыптандыруу” окуу курсунун ачылышы мезгилинде