2016-жылдын 26-27-апрелинде Кыргыз Республикасынын Антикоррупциялык иштиктүү кеңеши (КР АИК) Кыргыз Республикасынын Жогорку соту, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы Судьялардын окуу борбору менен өнөктөштүктө жаңыдан шайланган судьялар үчүн “Жүрүм-турумдун антикоррупциялык моделдерин калыптандыруу” социалдык-психологиялык тренингин өткөрдү. Бул тренинг “Бизнестин жана жарандардын мүлктүк укуктарын коргоо үчүн коррупциялык тобокелдиктерди жана фактыларды азайтуу максатында мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелөө” долбоорунун алкагында USAID жана DFID тарабынан каржылануучу Биргелешип башкаруу программасынын колдоосунда уюштурулду.
Интерактивдүү тренингдин жүрүшүндө катышуучулар үч команда болуп иштеди: “Адилет”, “Чындыкты издөө”, “Олимпиец” жана ар бир команда төмөнкүдөй үч критерийдин өңүтүндө судьянын социалдык-психологиялык портретин түздү:
1. Судья адам катары
2. Судья профессионал катары
3. Судья мамлекеттик кызматчы катары

Командалар өздөрүнүн чыгып сүйлөгөндөрүн презентациялап, судьянын мыкты кадыр-баркын жаратуу үчүн зарыл болгон судьянын негизги инсандык сапаттарын тандап алышты, атап айтканда:

1. Чечим кабыл алууда көз карандысыздык
2. Патриоттуулук
3. Сатылбастык
4. Кабыл алынуучу чечимдердин натыйжаларына жоопкерчиликте болуу
5. Компетенттүүлүк
6. Адилеттүүлүк
7. Гумандуулук
8. Мыйзамды сактоо

Угуучулар “Бедел” бөлүмүн талкуулап, мыкты беделди жаратуу үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү белгилеп кетишти: “Судьянын бедели – бул бүтүндөй сот системасынын эле эмес, ошондой эле бүтүндөй өлкөнүн бедели”. “Биз өзүбүздүн кылган ишибиз үчүн адамдардын, Кудайдын жана балдарыбыздын алдында жооптуубуз!”

       

1

Жаңыдан шайланган судьялар үчүн “Жүрүм-турумдун антикоррупциялык моделдерин калыптандыруу” социалдык-психологиялык тренингдин башталышы

          

2

“Олимпиец” тобу
“Судья – бул белгилүү бир мөөнөткө берилген кесип жана кызмат орду эмес. Бул жер бетинде Кудайдын эркин аткарган адам. Биздин – судьялардын ар бирибиз адамдын, кээде бир нече адамдын тагдыры жазылган ар бир сот актысы, ар бир кадамыбыз үчүн жооптуу экендигибизди эсибизден чыгарбашыбыз керек”

                  

3

“Биз өзүбүздүн кылган ишибиз үчүн адамдардын, Кудайдын жана балдарыбыздын алдында жооптуубуз!”

             

4

“Чындыкты издөө” тренингине катышуучулардын командасы

        

5

“АБИЙИР ПАЙДА КӨРҮҮДӨН ЖОГОРУ ТУРАТ!”

“Бул сөздүн айтылып жүргөнүнө өтө көп жыл болду жана ал адамзаттын бардык аспекттеги ишине карата адилеттүү айтылган. Андан дагы бул сөз бийликтин сот бутагынын өкүлдөрү үчүн актуалдуу, анткени сиздерге гана адамды жазалоого же кечирим берүүгө ыйгарым укук берилген”.

                   

6

Буйлалаган төө эмес мыйзам деген,
Ойнобогун, судья мыйзам менен!
Ар чечимдин артында тагдырлар бар,
Адамдар бар өз жанын кыйсам деген.

Аргасызсың ал жанын кыйса дагы,
Атаң келип ортого, тыйса дагы.
Чегинбегин мыйзамдан сен эч качан,
Чегинбесең – сен жакта мыйзам дагы.

Судьялар, жүргүлө чоку менен!
Сыймыктансын ар бир эл соту менен!
Жараткан бар көз салып турган сага,
Ыйык нерсе – абийирдин соту деген!

В жизни надо соблюдать закон,
Очень важен людям он.
Судьи! Соблюдайте его всегда,
Ведь решается человеческая судьба.

Нельзя отступать от правил в законе,
Даже если это сильно вынуждает.
И правосудие будет на вашей стороне,
Которое в нашей жизни, от зла спасает.

Строго чтите Кодекс чести,
Чтобы службу ответственно нести.
И чтоб народ гордился тем, что такие люди есть,
Для которых очень важно слово «честь».

(Жедигер Саалаев, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьясы, которгон Эрлан Кадыров)