23-августта Ысык-Көл облусунун Каракол шаарынын 10 адвокаты жана судьялардын жардамчылары адамдын иммунодефицит вирусу (ВИЧ) менен ооруган аялдарга сабырдуу мамилени калыптандыруу боюнча окутуудан өтүштү. Катышуучулар дүйнөдө, Кыргыз Республикасында жана Ысык-Көл облусунда болгон ВИЧ-инфекция боюнча кырдаал менен таанышып чыгышты, ошондой эле “Репродуктивдүү ден соолук” Мыйзамын, “Ден соолук” улуттук программасын, КРде ВИЧ/СПИДди стабилдештирүү боюнча мамлекеттик программаны карап чыгышты.

“Кыргызстан стигмага каршы” жана “ВИЧ менен жашоо” деген жеке турмуштан алынган видео роликтер ВИЧ болуп жашаган адамдарга судьялардын жана адвокаттардын мамилелерин өзгөрттү.

Эми семинардын катышуучулары ВИЧтин кесепеттерин, ВИЧ болуп жашаган аялдардын муктаждыктарын жана укуктарын билишет, алардын таламдарын илгерилетүү процессин түшүнүшөт, аларга укуктук маселелер боюнча консультация берип жана ВИЧке байланышкан талаш-тартыштарды жөнгө салуунун альтернативдүү методдорун колдоно алышат.

Photo 1 HarmonyPlus A.Kabylbaeva Deputy Judge Ak Suu Rayon August 23 2016

Ак-Суу районунун судьясынын жардамчысы семинардан кийин буларды айтты: “Мен мурда билбеген ВИЧ/СПИД тууралуу, анын укуктук кесепеттери тууралуу, стигма жана басмырлоо жөнүндө маалымат алдым жана менин ВИЧ-позитивдүү аялдарга карата мамилем өзгөрөт деп ойлойм, мындан ары сабырдуулук менен мамиле кылам жана мен ушул маалыматты өзүмдүн башка кесиптештериме бергенге аракет кылам”

Photo 2 HarmonyPlus J.Adylkanova Attorney IKO Collegium of Attorneys August 23 2016

Ысык-Көл облусунун адвокаттар коллегиясынын адвокаты Ж. Адылканова семинардан кийин буларды айтты: “Мен ВИЧ/СПИД маселеси боюнча семинарга биринчи жолу катышып жатам жана ВИЧ-позитивдүү аялдардын укуктары тууралуу көп маалымдар эмес элем, семинардан кийин мен алардын башкалардыкы сыяктуу эле укуктары бар экендигин билдим жана алардын укуктарын коргойм”

Photo 3 HarmonyPlus Kainarbek Asanbekov Deputy Judge of Karakol Court August 23 2016

 Каракол шаарынын судьясынын жардамчысы Кайнарбек Асанбеков: “Мен ВИЧ/СПИД маселелерин жана ВИЧ болуп жашаган адамдардын укуктарын абдан начар билчү экенмин, ВИЧ/СПИД жөнүндө мыйзамдын бар экендигин билген эмесмин. Семинар мага ВИЧ/СПИД оорусу, ВИЧ-позитивдүү аялдардын укуктары, ченемдик укуктук актылар жөнүндө билүүгө жардам берди”