2017-жылдын 11-мартында 90дон ашык студент жана окутуучу “Япония программаларын бүтүрүүчүлөрдүн Кыргыз Республикасындагы ассоциациясынын” өкүлдөрү: JAAнын вице-президенти JAA Еленора Жумалиеванын, JAАнын башкармасынын мүчөсү Айболот Айдосовдун, JAАнын башкармасынын мүчөсү Каныбек Матисаковдун мейман лекциясына катышты. Лекция Ош мамлекеттик университетинин КЭУБ Ресурстук борборунда болду, анда лекторлор Эл аралык кызматташтыктын Кыргыз Республикасындагы Япония агенттигинин (JICA) иши, кабыл алуу жана практикадан жана стажировкадан өтүү мүмкүндүгү, JICAны бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациянын иши, саламаттык сактоодо, медиа сектордо жана мамлекеттик кызматта кесиптик өнүгүү сыяктуу маселелерди чагылдырышты. Мейман лекциясы кызуу өттү жана суроо-жооп сессиясы менен аяктады. Катышуучулар JICA программасынын алкагында стажировка программасы, программа боюнча кабыл алуу шарттары, Японияда окуу программасынын катышуучуларынын ийгиликтүү окуялары тууралуу билишти, ошондой эле программа жана программанын бүтүрүүчүлөрү үчүн ишке орношуу мүмкүндүгү жөнүндө маалыматты кайдан алса боло тургандыгын билишти.

Photo 1 Japanese Alumni Association reps GL OSU

“Япония программаларын бүтүрүүчүлөрдүн Кыргыз Республикасындагы ассоциациясынын” өкүлдөрү: JAAнын вице-президенти JAA Еленора Жумалиева, JAАнын башкармасынын мүчөсү Айболот Айдосов, JAАнын башкармасынын мүчөсү Каныбек Матисаков Ош мамлекеттик университетинин КЭУБ Ресурстук борборунда “Кесиптик өнүгүү: медиа, саламаттык сактоо жана мамлекеттик кызмат” темасындагы мейман лекциясын өткөрүштү

Photo 2 Japanese Alumni Association reps GL OSU Aidosov speaks

JAАнын башкармасынын мүчөсү Айболот Айдосов JICA программасынын бүтүрүүчүсү катары ОшМУнун студенттерине өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү

Photo 3 Japanese Alumni Association reps Q A session

Мейман лекциясы учурунда студенттерде суроолор жана жооптор сессиясы болду, анда алар региондордон келген студенттер үчүн стажировкадан өтүү мүмкүнчүлүгү тууралуу пайдалуу маалымат алышты