АКШ эл аралык өнүктүрүү агенттиги тарабынан каржыланган Биргелешип башкаруу программасы (ББП), коюлган квалификациялык талаптарга жооп берген, жергиликтүү көз карандысыз консультанттарды натыйжалуу жана ишенимдүү эдвокаси боюнча семинарларды даярдоо жана өткөрүүгө кызыкдар экендигин билдирүүгө чакырат.

Биргелешип башкаруу программасынын максаты – натыйжада өкмөттүн жоопкерчилигинин жогорулашына жана бардык жарандарга жакшыртылган кызмат көрсөтүүгө себеп болгон, ишенимдүү жана туруктуу жарандык коом, жеке сектор жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү ортосундагы кызмат көрсөтүү боюнча майнаптуу кызматташууну өнүктүрүү. ББП мамлекеттик, жеке жана жарандык сектор ортосундагы кеңири кызматташуудан пайда чыгаруу аркылуу Кыргызстандын өкмөтү менен калкынын ортосундагы коомдук келишимди илгерилетүүгө багытталган. ББП өз иш аракеттерин USAID жана башка донорлор Кыргызстандын жарандык коомуна мурда көрсөткөн колдоонун негизинде уюштурат. Анын максаттары:

 • Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн социалдык тапшырык механизминин алкагындагы кызматтарды көрсөтүүгө жарандык коомдун катышуусун жогорулатууга багытталган иш аракеттерин колдоо;
 • жарандык коомдун мамлекет тарабынан көзөмөлдөнгөн чөйрөлөрдө ар тараптуу кызмат көрсөтүү жөндөмдүүлүгүн өркүндөтүү жана мамлекеттик саясат иштеп чыгууга, кызмат көрсөтүүгө, укук жана кызыкчылыктарды коргоо жана илгерилетүүгө салым кошуу ийкемдүүлүгүн жогорулатуу.

Бул чакуруу алкагында, натыйжалуу жана ишенимдүү эдвокаси боюнча семинарлардын мазмуну төмөндөгүлөрдү камтуусу тийиш: 

 • Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыкка ээ болгонунан тартып азыркы учурга чейин жарандык коомдун тарыхый ролуна көз жүгүртүү;
 • Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыкка ээ болгонунан тартып, "өзгөрүү үчүн стратегиялык өнөктөштүк" куруу жаатында жарандык коом, мамлекеттик жана жеке сектор өз милдеттерин канчалык аткаргандыгына талдоо жүргүзүү;
 • мыйзам жана мыйзамдык актыларды даярдоо жана кабыл алуу/бекитүүнү, мыйзам чыгаруу процессин талдоо; мыйзам долбоору үчүн өкмөттөн колдоо алуу ыкмасын жана техникасын талдоо; мыйзам иштеп чыгуу жана кабыл алууда ишчи топтордун ролун, милдеттерин жана аларды түзүү ирээтин талдоо; мыйзам долбооруна карата жарандардын колдоосуна ээ болуу жолун талдоо; мыйзам жана мыйзамдык актыларды кабыл алуу жана бекитүүдө парламенттин, өкмөттүн жана Президенттин аппаратынын ролдорун жана милдеттерин талдоо;
 • жарандар тарабынан коюлган талаптарды жана/же көтөрүлгөн маселелерди талдоо үчүн ыкма жана техникаларды талкуулоо. Мындай талкуулоо жалпы мамлекеттик структуранын кайсы деңгээлинде талап жана/же маселелерге чечим табылуусу мүмкүн экендигин аныктайт. Ошону менен бирге, талап жана/же маселелерди, мыйзам, мыйзамдык акт, аткаруучу уюмдун(дардын) потенциалын өнүктүрүү же бюджеттик милдеттерди кабыл алуу, аларга өзгөртүү киргизүү же жакшыртылган мүнөздө аткаруу сыяктуу чечүү жолдорун талкуулоо.
 • эдвокаси иш чараларын аткарууда учурунда массалык маалымат каражаттарын жана коом менен байланыш механизмин кантип натыйжалуу колдонуу тууралуу маалымат берүү.
 • натыйжалуу эдвокасиге аныктама берүү, талкуулоо жана сереп салуу; эдвокаси иш чараларын пландоо циклынын негизги принциптерин жана этаптарын аныктоо
  • тиешелүү “таасир этүү каражатын” аныктоо үчүн тышкы чөйрөнү жана саясат процесстерин талдоо жолдорун талкуулоо;
  • эдвокаси иш чарасы үчүн жарандардын колдоосуна ээ болуу;
  • жарандык демилгелерди алдыга жылдыруу үчүн жарандык коом уюмдары менен мамлекеттик органдардын ортосундагы кызматташуунун механизмдери;
  • өкмөт менен байланыш түзүү боюнча стратегиялык план даярдоо аркылуу мамлекеттик органдарды эдвокаси демилгелерин аткарууга тартуу;
  • натыйжалуу эдвокаси стратегияларын пландарштыруу жана аткаруу;
  • мыйзам чыгаруу процесси жана лоббирлөө;
  • эдвокаси иш чарасынын негизги идеясын аныктоо жана иш жүзүнө аткаруу боюнча түшүнүк берүү;
  • стратегиялык өнөктөштүк, бирлик жана коалиция түзүү.
 • эдвокаси демилгелерине мониторинг жүрзүгүү жана аларды баалоо үчүн тиешелүү метод жана куралдар тууралуу баяндоо;
 • Кыргыз Республикасынын жана/же Борбордук Азия мамлекеттеринин практикасынан бир нече жергиликтүү же улуттук деңгээлдеги эдвокаси иш чараларын талдоо же аларга көз жүгүртүү. Аталган талдоо же көз жүгүртүү эдвокаси иш чараларын жүзөгө ашырган тараптар кандай процесстерден өткөндүгүн баяндоосу кажет.
 • Семинарлар орус жана/же кыргыз тилдеринде өткөрүлөт.

Бул чакыруунун максаты – квалификациялык талаптарга жооп берген 1-3 семинар өткөрүүчүнү аныктоо. Тандалган консультантардын милдеттери төмөндөгүлөрдү камтыйт:

 • ББПнын кызматкерлери менен бирге, программа топтогон тажрыйбаларды семинардын модулдарына жана таратылуучу материалдарга киргизүү, натыйжалуу жана ишенимдүү эдвокаси боюнча семинарлардын натыйжалуулугун жана үзүрдүүлүгүн жогорулатуу;
 • натыйжалуу жана ишенимдүү эдвокаси боюнча семинарларды, ББП тарабынан аныкталган графикке ылайык, Кыргыз Республикасынын бардык областтарында өткөрүү;
 • ББП тарабынан камсыз кылынган шаблонго ылайык семинарлардын жыйынтыгы боюнча отчёт тапшыруу;
 • графикте, өткөрүлө турган семинарлардын саны, катышуучулардын болжолдуу саны жана өткөрүлө турган жерлер аныкталмакчы:
  • ар бир семинарга катыша тургандардын болжолдуу саны 10 (ондон) 25 (жыйырма бешке) чейин.
  • ар бир семинар эң азынан эки иш күн (күнүнө 6-8 саат) болот.
  • семинарлар 2016-жылдын феврал айында башталып, 12 айлык мөөнөт ичинде өткөрүлөт.
  • ББП консультантка семинарларды өткөрүү менен байланыштуу унаа, күнүмдүк акча жана мейманкана акысын камтыган административдик жана логистикалык колдоо көрсөтөт.
  • унаа, күнүмдүк акча жана мейманкана акысы консультанттарга Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык камсыз кылынат. 

Квалификациялык талаптар:

 • социалдык илим же окшош багыттагы жогорку билим;
 • Кыргыз Республикасындагы жарандык коом уюмдары үчүн окутуу семинарларын өткөрүү боюнча эң азынан 5 жылдык тажрыйба; эдвокаси жана жарандык байкоо алкагындагы темалар боюнча тажрыйбага артыкчылык берилет;
 • Кыргыз Республикасындагы жарандык коом уюмдарынын потенциалын өнүктүрүүгө багытталган эл аралык жана жергиликтүү программа жана долбоорлордо иштөө тажрыйбасы (эң азынан 5 жыл);
 • орус жана кыргыз тилдеринде семинарларды өткөрүү тажрыйбасы;
 • өлкөнүн аймактарына баруу мүмкүнчүлүгү.

Алдын ала заявкаларды тапшыруу ирээти:

Заявка талапкердин англис тилинде резюмесинен жана төмөндөгү маалыматтар жазылган коштомо каттан турат:

Аты-жөнү: __________

Эл. почта дареги: __________

Почта дареги: ___________

Телефон номери: __________

Заявкалар 2016-жылдын 15чи январынын, саат 17:00дөн кеч эмесinfo-cgp@ewmi-kg.orgэл. почта дарегине же төмөндөгү дарекке тапшырылат:

Биргелешип башкаруу программасы (ББП),

720017, Кыргыз Респбликасы,

Бишкек шаары, Коёнкөзов көч. 4

Эскертүү: Биргелешип башкаруу программасы кошумча маалымат талап кылуу укугун сактап калат. Талапкерлер тапшырган маалыматтар жашыруун маалымат катары Биргелешип башкаруу программасы жана USAID тарабынан гана колдонулат. Белгиленген мөөнөттөн кийин тапшырылган заявкалар каралбайт.