Урматтуу талапкерлер,

2015-жылдын 22-декабрында USAID тарабынан каржыланган Биргелешип башкаруу программасы (ББП) «Жарандык катышууга көмөктөшүү (ЖКК)» гранттык программасынын алкагында Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ош, Талас, Ысык Көл жана Чүй облусттары үчүн «Аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү» темасында толук гранттык өтүнмөлөрдү тапшыруу боюнча облустук конкурс жөнүндө жарыя кылды. Бул жарыя аталган облусттардын ар биринде иш алып барган тажрыйбалуу уюмдар үчүн арналгандыгын эскертип кетүү абзел. Учурда аталган уюмдар толук гранттык өтүнмөлөрдү жазып, жөнөтүүгө чакырылып жатат. Келип түшкөн толук гранттык өтүнмөлөр ар бир облустун деңгээлинде өз алдынча каралып, баа берилет.

Мунун өзү толук гранттык өтүнмө жөнөткөн жарандык коом уюмдары (ЖКУ) өз облусунун алкагында топтолгон өтүнмөлөр менен гана атаандаша тургандыгын түшүндүрөт. ББП ар бир облуста грант берүү жаатындагы талаптарга толугу менен жооп берген мыкты квалификациялуу ЖКУларга гранттык колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирет.

Жөнөтүү мөөнөтү: толук гранттык өтүнмөлөр 2015-жылдын 22-декабрынан тартып 2016-жылдын 25-февралына чейинки мезгилдин аралыгында кабыл алынат. Тапшыруунун акыркы мөөнөтү: 17:00 2016-жылдын 25-февралы.

ЖКК гранттык программасына толук гранттык өтүнмөлөрдү даярдоо боюнча колдонмо + өтүнмө шаблону (Word форматында) жана бюджет шаблону (Excel форматында) ар бир облустук ЖКУларга өз-өзүнчө жөнөтүлдү.

ЭСКЕРТҮҮ: 2015-жылдын 15-декабрында «Өзгөрүү үчүн өнөктөштүк (ӨҮӨ)» гранттык программасынын алкагында «Аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү» темасы боюнча ушуга окшош эле жалпы республикалык конкурс жөнүндө жарыя берилген. Бул ар түрдүү курамдагы маселелерге тиешелүү спецификалык проект идеяларына колдоо көрсөтүүгө арналган эки башка жарыя. Уюмдар өздөрүнүн толук гранттык өтүнмөлөрүн аталган гранттык программанын экөөнө тең жазып, жөнөтө алышат.

Суроолор чыгып калса, Гранттарды администрациялоо бөлүмүнөcgpgrants-kg@ewmi.org электрондук дарегине кайрылыңыздар.

Урматтоо менен,

Гранттарды администрациялоо бөлүмү