Биргелешип башкаруу программасы (ББП) ЖКУлардын потенциалын күчөтүүдө жаңы кадам жасоодо. Баа берүүнүн жыйынтыгы боюнча ББПнын эксперттери уюштуруу диагностикасынан өткөн жарандык коом уюмдарынын күчтүү жана чабал жактары жөнүндө талдоо даярдашты. ББП уюмдардын керектөөлөрүнө негизденүү менен ЖКУлардын уюштуруу потенциалын күчөтүү боюнча системалуу иштерди жүргүзүүдө. ББП калктын аялуу топторун кошо алганда, жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын илгерилетүү (эдвокаси) менен байланышкан ишти жүргүзүүчү ЖКУлардын потенциалын күчөтүүнүн үстүндө да иштеп жатат. ББП социалдык проблемаларды чечүүгө жарандардын активдүү катышуусуна багытталган ЖКУнун демилгелерин колдойт.

Максаттуу багытталган техникалык жардам

2013-жылдан тартып ББП тренингдерди жана жумушчу семинарларды өткөрүү аркылуу профилдөөнү (уюм тууралуу анкетаны толтуруу), ыктыярдуу диагностиканы жана ЖКУлардын потенциалын өнүктүрүүнү кошо алганда, жеке уюштуруп баа берүүнү болжолдоочу жаңы мамиле кылууну ишке киргизүү менен ЖКУлардын потенциалын күчөтүүнүн үстүндө иштеп келүүдө. ББП өзүнүн өнөктөш ЖКУларына уюмдун адамзаттык жана уюштуруу потенциалы менен байланышкан өздөрүнүн күчтүү жана чабал жактары жөнүндө билүүгө даярдыгын көрсөтүүнү, ошондой эле ББПнын грантына берээрден мурда алар мүчүлүштүктөрдү жоюунун үстүндө активдүү иштеп жатышкандыктарын көрсөтүүнү сунуш кылды.
 
2014-жылдын июлунда ББП профилдөөдөн өткөн ЖКУлар менен диагностикадан өтүү мүмкүнчүлүгүн талкуулоону баштоо үчүн уюмдар тууралуу жалпы маалыматты топтоо менен профилдөө процессине киришкен. ББП өзүнүн өнөктөшү, Жарандык коомду колдоо борборлорунун ассоциациясы аркылуу ЖКУларга диагностика жүргүзүү каражатын жана методологиясын иштеп чыкты, ал 10 уюштуруу параметри боюнча ЖКУлардын күчтүү жана чабал жактарына баа берүүнү камтыйт. Диагностиканын жыйынтыгы боюнча катышуучулар ЖКУлардын абалы жөнүндө жазуу жүзүндөгү отчетторду жана ЖКУлардын потенциалын жогорулатуу пландарын алышат. Анкетаны толтурушкан, андан соң уюштуруу жана адамзаттык потенциалга диагностикадан өткөн ЖКУлар ББПнын гранттык программаларына өтүнмө берүүгө жана ББПнын тренингдери менен семинарларына катышууга укуктуу.
 
Бүгүнкү күндө ББП 322 ЖКУ үчүн 10 тема боюнча 136 семинар өткөрдү, ага 2 197 адам катышты. Сурамжыланган катышуучулардын көпчүлүгү семинарлар учурунда алышкан билимдин жана материалдардын пайдасына “эң жакшы” деп баа беришти. “М-Вектор” изилдөө уюму тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык ЖКУлар ББП көрсөткөн жардамдын пайдасын белгилеп кетишти, бул жардам алардын уюштуруу потенциалын кыйла жакшыртты.
 
 Жергиликтүү ЖКУлардын потенциалын өнүктүрүү жана жарандык демилгелерди колдоо
 
2019-жылы ББП калктын аялуу топторун кошо алганда, жарандардын укуктарын коргоо жана кызыкчылыктарын илгерилетүү чөйрөсүндө иштеген максаттуу ЖКУларга тренингдерди өткөрөт жана максаттуу багытталган техникалык жардам көрсөтөт.Ал үчүн ББП ЖКУлардын потенциалын күчөтүүнүн түзүмдөштүрүлгөн жана универсалдуу процессин ишке ашырат.
  
ББП жарандардын укуктарын коргогон, белгилүү бир чөйрөдөгү кардарлары бар, өзүнүн уюштуруу потенциалын жакшыртуу үчүн кадамдарды жасаган, ошондой эле ББП тарабынан уюштурулган тренингдерге жана жумушчу семинарларга активдүү катышкан ЖКУлар менен иштейт, ал үчүн ЖКУлардын абалы жөнүндө отчетту жана ЖКУлардын потенциалын күчөтүү планын колдонот.
 
ББП андан ары өркүндөтүүнү талап кылган чөйрөлөрдү аныктоо максатында өзүнүн жергиликтүү өнөктөшү, “Жарандык катышуу” фонду (ЖКФ) аркылуу уюштуруу жагынан баа берүүнү жүргүзөт. ЖКФ тандап алынган ЖКУлардын потенциалын күчөтүү боюнча андан аркы эффективдүү иш үчүн колдонмо катары баа берүүнүн жыйынтыктарын колдонот. Потенциалды өнүктүрүү боюнча иш-чаралар зарылдыгына жараша топтук тренингдерди жана жеке консультацияларды камтыйт.